Uitschieters in winst 2016 in industrie

In 2016 liet de Nederlandse industrie opnieuw hogere winst- en omzetcijfers zien. Wel vlakte deze groei duidelijk af. De omzet steeg met bijna 4 procent terwijl dit in 2015 nog zo’n 8 was en 13,4 procent in 2014. Daarmee bleef de industrie achter bij het mkb als geheel, dat een omzetgroei van 7,4 procent neerzette. Ook de winstgroei lag met 16 procent onder het mkb-gemiddelde van 20,4 procent. Een verbetering van het eigen vermogen en een stijging van de investeringen laat echter wel een positief beeld zien. Dankzij de aantrekkende export is de verwachting dat de Nederlandse industrie de wind in de zeilen krijgt. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.