Periodiek

 • Mutaties verzamelen (telefonisch, fax, E-mail, per post) en verwerken.
 • Het aanmelden van nieuwe werknemers bij diverse instanties (UWV, bedrijfstakfondsen, Arbodienst, Ziekenfonds e.d.)
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Het vervaardigen van salarisspecificaties, loonstaten, journaalposten ten behoeve van uw financiële administratie (indien gewenst gesplitst naar afdeling) en betaaloverzichten
 • Aanmaken betaaldiskette (In te lezen in uw telebankierpakket)
 • Aangifte loonbelasting

Jaarlijks

 • Jaaropgaven werknemers
 • Loonbelastingkaarten t.b.v. Belastingdienst (elektronische verzending)
 • Jaaropgaven t.b.v. UWV (elektronische verzending)
 • Output ten behoeve van de jaarrekening

Overige

 • Ziek- en herstelmeldingen
 • Aanvragen subsidies
 • Personeelsadviezen
 • Contact onderhouden met alle externe instanties
 • Afhandelen formulieren van diverse instanties
 • Informatie pensioenfondsen
 • Loonkostenberekeningen
 • Het uitvoeren van alle loon en hieraan gerelateerde betalingen, zoals belastingen en premies bedrijfsvereniging, middels (deel) machtiging