• Advies over het voeren van ontslagprocedures
    • Het opstellen en beoordelen van diverse (arbeids-)overeenkomsten en arbeidsvoorwaardenreglementen
    • Beantwoorden van CAO vraagstukken
    • Advies over WAO-kwesties
    • Advies over verzekeringsplicht van zelfstandigen en DGA’s
    • Advies over loonkostensubsidies