Accountancy

  • Administratieve ondersteuning en advisering, zowel bij ons op kantoor als op locatie
  • Financiële verslaggeving
  • Het verzorgen van fiscale aangiften
  • Samenstelling en beoordeling van jaarrekeningen
  • Analyse en interpretatie van uw administratie en jaarrekeningen
  • Tussentijdse rapportages
  • Algemene bedrijfseconomische adviezen (investeringen en financiering)
  • Begeleiding reorganisatie, fusie en overname
  • Management begeleiding: opstellen ondernemingsplan & kredietaanvragen
  • Prognoses
  • Ondersteuning administratieve organisatie en automatisering