Accountancy

 • Administratieve ondersteuning en advisering, zowel bij ons op kantoor als op locatie
 • Financiële verslaggeving
 • Het verzorgen van fiscale aangiften
 • Samenstelling, beoordeling en controle van jaarrekeningen
 • Analyse en interpretatie van uw administratie en jaarrekeningen
 • Tussentijdse rapportages
 • Algemene bedrijfseconomische adviezen (investeringen en financiering)
 • Begeleiding reorganisatie, fusie en overname
 • Management begeleiding: opstellen ondernemingsplan & kredietaanvragen
 • Prognoses
 • Ondersteuning administratieve organisatie en automatisering