Goudsesingel 80
3011 KD Rotterdam
Postbus 22243
3003 DE Rotterdam
T: (010) 411 64 02
F: (010) 412 92 69 rotterdam@slk.nl

Laatste nieuws
1. Dubbele huisvesting: wat mag u vergoeden?

Tijdelijk verblijf In de werkkostenregeling is een vergoeding voor dubbele huisvestingskosten niet expliciet opgenomen. Wel is er een gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf. U kunt deze kosten onbelast vergoeden en verstrekken in de volgende twee gevallen: Het betreft een ambulante werknemer. De werknemer reist heen en weer tussen zijn tijdelijke verblijfplaats en zijn […]

The post Dubbele huisvesting: wat mag u vergoeden? appeared first on SAM Accountants.

2. Curator al in beeld vr faillissement

Er komt een wettelijke regeling voor aanwijzing van een toekomstige curator. Mocht uw onderneming onverhoopt in zwaar weer verkeren, dan wordt het straks mogelijk om al vr een faillietverklaring aan de rechter te vragen om de toekomstige curator in het aanstaande faillissement aan te wijzen. Het doel van deze maatregel is het in alle rust […]

The post Curator al in beeld vr faillissement appeared first on SAM Accountants.

3. Subsidie praktijkleren? Wees er op tijd bij!

Bron: SRA – Publicatiedatum: 26-05-2015 Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling: de subsidieregeling Praktijkleren. Kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2014/2015, dan kunt u deze aanvragen vanaf 2 juni 2015 tot en met 15 september 2015 (vr 17.00 uur). […]

The post Subsidie praktijkleren? Wees er op tijd bij! appeared first on SAM Accountants.

4. Vakantiegeld valt mogelijk tegen

Vakantiegeld 2014 Oorzaak hiervan is dat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk zijn geworden vanaf 2014. Hoe hoger het inkomen is, des te lager worden deze kortingen. In 2014 konden werkgevers nog geen rekening houden met de juiste bedragen van de algemene heffingskorting en arbeidskorting omdat de Belastingdienst de systemen niet tijdig had aangepast. […]

The post Vakantiegeld valt mogelijk tegen appeared first on SAM Accountants.

5. Belastingvrij stoppen met roken

Let op! Arbovoorzieningen zijn voorzieningen die samenhangen met uw verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Uw werknemer gebruikt de voorziening en betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. Twee voorwaarden Het onbelast aanbieden van een cursus stoppen met roken aan uw werknemers kan onder de volgende twee voorwaarden: U neemt het initiatief voor de cursus. De cursus maakt deel […]

The post Belastingvrij stoppen met roken appeared first on SAM Accountants.

6. Lagere transitievergoeding? Houd u aan de voorwaarden!

Per 1 juli 2015 maakt de huidige ontslagvergoeding plaats voor de transitievergoeding. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten komen in mindering op de transitievergoeding, mits voldaan wordt aan diverse voorwaarden. Die voorwaarden zijn recent opnieuw gepubliceerd en staan nu vast. Daarom zetten wij ze nogmaals voor […]

The post Lagere transitievergoeding? Houd u aan de voorwaarden! appeared first on SAM Accountants.

7. Belasting besparen met werkelijke verhuurde waarde

Verhuurt u een woning met huurbescherming? Wellicht dat u dan belasting kunt besparen, blijkt uit twee belangrijke uitspraken van de Hoge Raad in april. Particuliere verhuurders van woningen met huurbescherming hoeven niet meer altijd de wettelijke berekeningswijze van de waarde in verhuurde staat te volgen. Wijkt de waarde volgens die wettelijke berekeningswijze voor 10% of […]

The post Belasting besparen met werkelijke verhuurde waarde appeared first on SAM Accountants.

8. Advieswijzer ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

1.Nieuw vanaf 1 januari 2015 Per 1 januari worden tijdelijke arbeidskrachten, uitzendkrachten en payrollmedewerkers beter beschermd. Wat betekent dat voor u? 1.1.Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten Aanzegverplichting bij tijdelijke contractenBij tijdelijke contracten van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand voor de overeengekomen einddatum aan de werknemer laten weten of u het contract erna […]

The post Advieswijzer ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid appeared first on SAM Accountants.

9. UWV bewaart uw brieven

Dit is een extra service van het UWV zodat u in n oogopslag kunt zien welke brieven u van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft ontvangen. De brieven staan uiterlijk de eerste werkdag na dagtekening van de brief in het werkgeversportaal. Deze worden vervolgens nog 5 jaar op het portaal bewaard nadat de uitkering aan uw werknemer […]

The post UWV bewaart uw brieven appeared first on SAM Accountants.

10. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

Heeft uw bv aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan deze deelnemingsvrijstelling is recent een wijziging aangebracht in de vorm van een compartimenteringsreserve. U moet deze reserve vormen als niet langer aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling wordt voldaan. Deelnemingsvrijstelling in het kort Doel van de deelnemingsvrijstelling […]

The post Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling appeared first on SAM Accountants.