Goudsesingel 80
3011 KD Rotterdam
Postbus 22243
3003 DE Rotterdam
T: (010) 411 64 02
F: (010) 412 92 69 rotterdam@slk.nl

Laatste nieuws
1. Nieuwsbrief 14-2014
2. Maatregelen Prinsjesdag op een rij
De economie toont voorzichtige tekenen van herstel, maar dit is nog broos. Voorzichtigheid is geboden en dat vertaalt zich in het op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden Belastingplan voor 2015. De belangrijkste maatregelen hebben we alvast voor u op een rij gezet.
3. Btw-teruggaaf ook mogelijk op ander bankrekeningnummer
Wilt u als ondernemer uw btw-teruggaaf door de Belastingdienst laten uitbetalen op een rekeningnummer dat niet op uw naam staat, dan is dat mogelijk. U moet hiervoor wel een verzoek indienen.
4. Uitkering van uw stamrecht in delen
Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en deze ondergebracht bij uw bv, een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar, dan mag u vanaf dit jaar de stamrechtaanspraak in één keer opnemen.
5. Deponeer uw jaarcijfers 2013 voor 8 december as.
De deponeringstermijn voor besloten vennootschappen met een bestuurder enig aandeelhouder voor het boekjaar 2013 eindigt op 8 december 2014!
6. Nieuwsbrief 13-2014
7. Wees op tijd met uw aanvraag WBSO/RDA
Wilt u (ook) vanaf 1 oktober 2014 gebruik maken van de WBSO/RDA wees dan op tijd met uw aanvraag. Haast is geboden want een aanvraag kan nog worden ingediend via internet tot en met 31 augustus 2014. Bent u zelfstandig ondernemer dan geldt deze datum niet. U kunt dan nog tot en met 30 september aanstaande WBSO/RDA aanvragen voor 2014.
8. Laag btw-tarief voor verbouwing en renovatie woningen verlengd
Er is goed nieuws voor mensen met verbouwplannen. Het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij verbouwing of renovatie van uw woning wordt met een half jaar verlengd. Deze gunstige maatregel zou aan het eind van dit jaar stoppen maar recent is bekend geworden dat de maatregel nog doorloopt tot juli 2015.
9. Wijzigingen en vereenvoudigingen in de werkkostenregeling
De werkkostenregeling zal op een aantal punten eenvoudiger worden. Begin juli zijn vijf maatregelen aangekondigd om de werkkostenregeling te verbeteren. Welke deze zijn, leest u hieronder.
10. De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht
Per 1 juli 2015 krijgt u te maken met nieuwe ontslagregels. De reden van ontslag bepaalt vanaf dat moment de ontslagroute (UWV of kantonrechter), uw werknemer krijgt bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvinden en de ontslagvergoeding maakt plaats voor de transitievergoeding.
11. De voordelen van een holdingstructuur
Onderneemt u vanuit één bv, dan zijn alle bedrijfsactiviteiten hierin ondergebracht, dus ook een eventueel bedrijfspand, uw pensioen in eigen beheer, de daadwerkelijke onderneming (uw werkactiviteiten) en overtollige liquiditeiten. Dat biedt overzicht, maar er zijn ook risico's. Menig dga kiest dan ook voor een holdingstructuur.
12. Aanpassing btw-regels voor vouchers
Kunnen uw klanten bij u terecht voor vouchers, zoals cadeaubonnen of kortingsbonnen dan wel de inwisseling daarvan? Bent u dan btw verschuldigd bij uitgifte of wanneer de klant een dergelijke bon of kaart bij u inwisselt?
13. Tips
- VAR 2014 onder voorwaarden langer geldig
- Verbouwplannen? Profiteer van btw-voordeel
- Maak uw inbrengwens op tijd kenbaar
- Werktijdverkorting voor werkgevers getroffen door Russische boycot
14. Nieuwsbrief 12-2014
15. Aangescherpte regels voor vrijwillige AOW-inkoopverzekering
Wanneer u enkele jaren buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan bent u wellicht in die periode niet verzekerd geweest voor de AOW. Dat betekent dat u vanaf uw AOW-leeftijd dan een lager AOW-pensioen ontvangt.
16. Einde verruimde termijn in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop
De tijdelijk verruimde termijn van 36 maanden in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning of een pand loopt ten einde. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van 6 maanden waarbinnen een opvolgende koper een vermindering van overdrachtsbelasting kan krijgen.
17. VAR-verklaring 2014 ook geldig in het eerste deel van 2015
Voor het jaar 2015 moet u uw VAR-verklaring aanvragen via een webmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt. Een wetsvoorstel hiertoe wordt waarschijnlijk eind augustus naar de Tweede Kamer gezonden. Voor huidige VAR-houders wordt een beperkte overgangsperiode aangeboden.
18. Belastingvrije vergoedingen reisbesluiten beperkt!
Op grond van de reisbesluiten mocht u aan uw werknemer voor verblijfkosten aansluiten bij de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis. De bedragen op basis van deze regeling waren belastingvrij, zonder dat een onderbouwing met bonnetjes nodig was.
19. Controles Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA)
Vóór 2014 bestond de mogelijkheid om een korting te claimen voor werknemers die bepaalde aangewezen soorten van onderwijs genoten. Deze regeling is per 2014 afgeschaft en vervangen door een Subsidie Praktijkleren aan te vragen via www.rvo.nl. De oude regeling kunt u echter nog niet vergeten!
20. WKR en gezondheid
Met ingang van 2015 wordt de WKR aangepast en zal vanaf dat moment (aanpassingen in Belastingplan 2015) verplicht gelden voor alle werkgever. Als gevolg hiervan gaan werkgevers wellicht minder investeren in gezondheid van hun werknemers. Hoe zit dit?
21. Wees op tijd met uw aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren
Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en is deze vervangen door een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Praktijkleren.
22. Werktijdverkorting voor bedrijven getroffen door Russische boycot
Diverse Nederlandse bedrijven hebben veel last van de Russische boycot van EU-goederen, zoals groente, fruit, vlees, vis en zuivel. Geldt dat ook voor u en heeft u door de boycot van Rusland minder werk, dan kunt u per direct werktijdverkorting voor uw medewerkers aanvragen.
23. Nieuwsbrief 11-2014
24. Extra financieringsruimte voor ondernemers
Voor veel ondernemers is het aantrekken van financiering nog steeds problematisch. Het kabinet kondigde daarom deze week aanvullende financiële maatregelen aan om het eigen vermogen van ondernemers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren.
25. Verbouwen met voordeel
Heeft u verbouwplannen aan uw woning, stel deze dan niet langer uit. Dit jaar levert u dat nog een flinke besparing op. Tot en met 31 december 2014 geldt namelijk nog het verlaagde 6% btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van uw woning. Besluit u pas volgend jaar te verbouwen dan betaalt u weer het gebruikelijke tarief van 21%.
26. Dien een voorstel in voor de Milieu- of Energielijst
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2015. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op een van deze lijsten staan, dan levert u dat een fiscaal voordeel op mits het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500.
27. Nieuwsbrief 10-2014
28. Ook reisaftrek zonder plaatsbewijzen
Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek. Een van de voorwaarden voor deze vaste aftrek is versoepeld. Vraagt de Belastinginspecteur u om bewijs voor de reisaftrek dan kunt u dit bewijs voortaan ook op een andere manier leveren dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties.
29. Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer
Vanaf 1 juli aanstaande kunt u als werkgever een premiekorting ontvangen als u in 2014 en/of 2015 een jongere in dienst neemt vanuit een ww- of bijstandspositie. Inmiddels zijn wat meer details bekend over deze nieuwe premiekorting jongere werknemer. Zo blijkt met name een onderbroken dienstverband een struikelblok te zijn.
30. Herinvesteringsreserve? Houd de regels in acht
Met de herinvesteringsreserve kunt u de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel gebruiken voor de herinvestering in een ander bedrijfsmiddel.
31. Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen
De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een verdere pensioenversobering vanaf 2015. Maximale pensioenopbouwpercentages gaan wederom omlaag en het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt beperkt tot € 100.000.
32. Beleggen in privé of in de bv?
Wanneer uw bv winstgevend is en er voldoende overtollige liquide middelen aanwezig zijn, zou u met dit extra geld kunnen gaan beleggen.
33. Aantal kindregelingen fors omlaag in 2015
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 24 juni ingestemd met de Wet hervorming kindregelingen. Hiermee gaat het aantal tegemoetkomingen voor ouders met kinderen fors omlaag. Van de tien bestaande kindregelingen blijven er in 2015 nog maar vier over.
34. Tips
- Nieuwe werkwijze voor de voorlopige teruggaaf
- Belastingkorting voor onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang
- Betere bescherming flexwerker een halfjaar uitgesteld
- Minimumloon per 1 juli 2014 omhoog
- Vrije bewijsleer voor de reisaftrek
- Alle opvolgende auto's tezamen voor de 500-kilometergrens
35. Nieuwsbrief 9-2014
36. Opbouw oudedagsreserve verder aan banden
Wanneer de Eerste Kamer volgende week naar alle verwachting instemt met de geplande pensioenaanscherpingen vanaf 2015, dan heeft dat ook gevolgen voor de opbouw van de oudedagsreserve in de inkomstenbelasting. Als ondernemer kunt u dan minder reserveren voor uw oude dag in de onderneming.
37. Lagere pensioenopbouw vanaf 2015!
De verlaging van de pensioenopbouw vanaf 2015 en de maximering van het pensioengevend inkomen zijn een feit. De Eerste Kamer heeft gisteren, 27 mei 2014, ingestemd met de door het kabinet beoogde fiscale hervorming van de pensioenopbouw.
38. Pas op met de onzakelijke lening
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de positie om aan uw bv een lening te verstrekken. Mits dit op zakelijke gronden gebeurt, is daar niets mis mee.
39. Nieuwe aanzegplicht voor werkgevers bij einde tijdelijk arbeidscontract
Werkt u veel met tijdelijke arbeidscontracten, dan moet u rekening houden met de nieuwe aanzegplicht die naar alle waarschijnlijkheid gaat gelden vanaf 1 juli 2014.
40. Minnelijke taxatie van uw bedrijfspand
De waardering van een bedrijfspand is bepaald niet eenvoudig. Om discussies over een te hoge of een te lage waardering met de Belastingdienst te voorkomen, is het mogelijk om een minnelijke taxatie aan te vragen.
41. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlands belastingplichtige
Werkt u in Nederland of heeft u andere inkomsten uit of bezittingen in Nederland en woont u elders, dan mag u voor de inkomstenbelasting in bepaalde gevallen kiezen voor toepassing van de regels voor binnenlandse belastingplicht.
42. Ook reisaftrek zonder plaatsbewijzen
Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek. Een van de voorwaarden voor deze vaste aftrek is versoepeld. Vraagt de Belastinginspecteur u om bewijs voor de reisaftrek dan kunt u dit bewijs voortaan ook op een andere manier leveren dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties.
43. Tips
- Ook opdrachtgever verantwoordelijk voor juiste VAR-aanvraag
- Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap
- Aanscherping aftrek specifieke zorgkosten
- Crisisheffing! Heeft bezwaar wel zin?
- Investeringsaftrek met terugwerkende kracht
- Verdiep u in de werkkostenregeling!
44. Nieuwsbrief 8-2014
45. Opbouw oudedagsreserve verder aan banden
Wanneer de Eerste Kamer volgende week naar alle verwachting instemt met de geplande pensioenaanscherpingen vanaf 2015, dan heeft dat ook gevolgen voor de opbouw van de oudedagsreserve in de inkomstenbelasting. Als ondernemer kunt u dan minder reserveren voor uw oude dag in de onderneming.
46. Stijging minimumloon per 1 juli 2014
Per 1 juli 2014 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. Als werkgever bent u verplicht minimaal dit minimumloon uit te betalen aan uw werknemers. Bovendien moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Houd daarom tijdig rekening met de gewijzigde bedragen.
47. Nieuwe werkwijze voor voorlopige teruggaven
Vanaf 2015 wordt een nieuwe werkwijze ingevoerd voor voorlopige teruggaven. Nu is een voorlopige teruggaaf nog vaak gebaseerd op historische gegevens.
48. Onderbroken dienstverband struikelblok voor premiekorting jongere werknemer
Per 1 juli aanstaande start de tijdelijke premiekorting jongere werknemer. U komt in aanmerking voor deze kortingsregeling wanneer u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere uitkeringsgerechtigde (leeftijd tussen de 18 en 27 jaar) in dienst neemt.
49. Nieuwsbrief 7-2014
50. Hogere ‘ziektewetpremie’ voor terugkerende eigenrisicodrager
Keert u als werkgever na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) terug naar het UWV, dan moet u per 1 januari 2015 mogelijk rekening houden met een hogere publieke premie.